Qvidja / Kuitia

 Qvidja gårds spännande historia sträcker sig över sju århundraden. En utveckling som denna; från Fleming-släktens försvarsbas till en modern gård för hållbart lantbruk, hittar man inte lätt någon annanstans i Finland.

Det av natursten murade äldsta herrgårdsslottet i Finland byggdes av släkten Fleming, med strävan att skydda Finlands kust. 

Slottets arkitektur

Slottet och dess omgivande byggnader utgör ett komplex på över 30 byggnader.

Qvidja gård i nuläge

Cargotecs storägare Ilkka Herlin köpte Qvidja gård tillsammans med sin fru Saara Kankaanrinta år 2014.

Det medeltida herrgårdsslottet Qvidja, som är beläget på ön Lemlax norra del i Pargas, är den äldsta herrgården som bevarats i Finland. Riksrådet Joachim Fleming lät börja bygga slottet, troligen redan på 1480-talet. Redan  tidigare nämns Qvidja som bebodd gård i början av 1400-talet. Den tidigast kända ägaren var Magnus Olai Tavast, biskop i Åbo.

Geografiskt ligger Qvidja 400 meter från havet och Pito- sund. När stenslottet byggdes rådde oroliga tider och jutarna seglade och rånade längs den finländska kusten. Slottet byggdes antagligen även i försvarssyfte.

Gråstensslottet är tre våningar högt med en bredare sidoflygel i byggnadens södra gavel.  Bygget av slottet slutfördes av Joachims son, amiral och riksråd Erik Fleming. Sitt nuvarande utseende fick slottet på 1770-talet i aptekaren Lars Henrik von Mells ägo.

Gårdens nya , i närheten av slottet belägna, huvudbyggnad är byggd på 1700- och 1800-talen. Gården har hela tiden varit bebodd och den ägdes av släkten af Heurlin från 1800- till 2010-talet, sist i släktordningen som ägare var agronom och lantbruksföretagare Anders af Heurlin. Gården har 250 hektar jord.

Gårdens historia fort­sätter som en levande bondgård. Den köptes som en pilotgård där man kunde prova på jordbruk som skulle åter­vinna närings­ämnen, binda kol och andra utsläpp samt inte anstränga Östersjön. Slottet, som stått på samma plats i över ett halvt årtu­sende och sett mycket, kommer att bli en symbol för modernt jord- och skogsbruk.

 

Gårdens huvud­produkt är biometan, som till­verkas i nya ener­gi­pro­duk­tions­an­lägg­ningar. Gårdens värme, el, gödsel och trafik­bränsle kommer från egen bioe­nergi.

 

På Qvidja skapas utrymme för en så stor biodi­ver­sitet ovan och under jord som möjligt. Allt görs med naturens mångfald i åtanke.

 
© Qvidja Events ry.
9.-11.8.2019

Kuitiantie 337 |  Qvidjavägen 337  

21630 Lielahti - Lielax   |  Parainen - Pargas qvidjaeventsry@gmail.com  

Tel. +358 40 706 7507

Qvidja Events ry:n hallitus 2019

Katja Kerke

Sunniva Fagerlund

Dick Holmström

Petri Haapasalo

Ilkka Herlin

Essi Luttinen, pj.

Taiteellinen johtaja: Essi Luttinen

Tuottaja: Aliisa Lehtonen

website design: Essi Luttinen
www.essiluttinen.com

Qvidja Events rf:s styrelse 2019

Katja Kerke

Sunniva Fagerlund

Dick Holmström

Petri Haapasalo

Ilkka Herlin

Essi Luttinen, ordf.

Konatnärlig ledare: Essi Luttinen

Producent: Aliisa Lehtonen